President verliest slag in ruzie Montenegro

PODGORICA, 10 SEPT. In de machtsstrijd in de Joegoslavische deelstaat Montenegro tussen president Momir BulatoviEÉc en premier Milo DjukanoviEÉc heeft de eerste een zware nederlaag geleden: het parlement wees gisteren de kandidatuur van BulatoviEÉc bij de presidentsverkiezingen van volgende maand namens de regeringspartij DPS van de hand.

Tussen BulatoviEÉc (een aanhanger van de Joegoslavische president Slobodan MiloviEÉc) en DjukanoviEÉc (een fel criticus van de Joegoslavische leider) woedt al maanden een machtsstrijd. Eerder dit jaar zette de regerende Democratische Partij van Socialisten (DPS) BulatoviEÉc af als voorzitter. Hij werd ook uit de partij gezet, met een aantal aanhangers.

De aanhangers van BulatoviEÉc weigerden die uitstoting te erkennen. Ze kwamen bijeen voor een eigen congres, besloten onder dezelfde naam DPS verder te gaan en kozen BulatoviEÉc als kandidaat van die DPS bij de presidentsverkiezingen. De Montenegrijnse kiescommissie oordeelde daarop dat BulatoviEÉc niet als DPS-kandidaat mocht uitkomen, omdat de DPS premier DjukanoviEÉc (opvolger van BulatoviEÉc als DPS-leider) al als kandidaat had aangemeld.

De DPS van BulatoviEÉc wendde zich daarop tot het federale Joegoslavische Constitutionele Hof, dat de president prompt gelijk gaf en de Montenegrijnse kiescommissie opdracht gaf BulatoviEÉc alsnog als DPS-kandidaat toe te laten.

Het Montenegrijnse parlement oordeelde gisteren dat BulatoviEÉc zich niet als kandidaat van de DPS voor de presidentsverkiezingen kan aanmelden, maar dat het hem vrij staat als onafhankelijke kandidaat in het strijdperk te treden. Daarmee nam het parlement imnpliciet een standpunt in in de strijd tussen de twee DPS'en: die van DjukanoviEÉc werd erkend als de legitieme DPS. Het parlement in Podgorica beschuldigde het federale Constitutionele Hof van inmenging in het politieke leven in Montenegro. Het hof zou met zijn beslissing van eind vorige maand het grondwettelijk gegarandeerde recht van Montenegro om zijn eigen politieke systeem te organiseren, hebben ondergraven. Het conflict in Montenegro is van belang voor de plannen van de Joegoslavische president MiloviEÉc: hij heeft de kleine deelrepubliek nodig om door wijzigingen in de Joegoslavische grondwet zijn bevoegdheden uit te breiden. BulatoviEÉc stemt in met die uitbreiding, DjukanoviEÉc doet dat niet. (AFP)