Nieuwe getuigenis tegen Bouterse over drugshandel

DEN HAAG, 10 SEPT. Een getuige heeft vorige week tegenover de Haagse rechter-commissaris mevr. I.E. de Vries belastende verklaringen afgelegd over de rol die de Surinaamse ex-legerleider D. Bouterse speelt bij drugshandel.

De getuige wordt door welingelichte bronnen beschreven als iemand die jarenlang in de onmiddellijke omgeving van Bouterse verkeerde. Hij heeft uitvoerig uit de doeken gedaan hoe Bouterse persoonlijk en nadrukkelijk leiding geeft aan het Surinaamse drugskartel.

Om herkenning van de anonieme getuige onmogelijk te maken, heeft het verhoor op 2 september plaatsgevonden zonder de advocaat van Bouterse, A. Moszkowicz, vooraf op de hoogte te stellen. Ook de officier van justitie belast met de vervolging van Bouterse, E. Harderwijk, mocht het verhoor niet bijwonen.

De getuige werd in april 1995 door de rechtbank al de status van bedreigde getuige verleend, waardoor hij anoniem verklaringen kon afleggen. Rechercheurs van het speciale Copa-politieteam (Colombia-Paramaribo) hebben veel tijd besteed aan het screenen van de betrouwbaarheid van de getuige. Hij kon nu pas door de rechter-commissaris worden gehoord, omdat zich niet eerder een mogelijkheid had voorgedaan.

Normaal gesproken kan een verdachte via zijn advocaat vooraf bezwaar maken tegen het horen van anonieme getuigen. Dat Moszkowicz, die sinds vorige maand raadsman is van Bouterse, deze mogelijkheid niet is geboden, komt volgens de Haagse persrechter E.J. Numann omdat “de nu gehoorde getuige behoort tot een groep van in totaal zes te horen anonieme getuigen waarover Bouterse vorig jaar al per beschikking is geïnformeerd”.

De verklaringen van de getuige worden door degenen, belast met de vervolging van Bouterse, ervaren als een enorme opsteker. Eerder deze zomer ontstond bij justitie veel ongenoegen nadat de arrestatie van Bouterse in juli in Brazilië op advies van minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) werd voorkomen.

Advocaat Moszkowicz zegt dat hij alsnog in de gelegenheid wil worden gesteld de getuige persoonlijk vragen te stellen. Hij wijst erop dat uit de anonieme getuigeverklaring blijkt dat de getuige alleen wetenschap over de vermeende drugshandel van Bouterse heeft van 'horen-zeggen'. “Hij weet niets uit eigen wetenschap”, aldus Moszkowicz. “Ik word er koud noch warm van.”

De raadsman van Bouterse is overigens zeer ontstemd dat hij - behalve het verslag van een getuigenverhoor - nog steeds niet de dossiers van het onderzoek tegen Bouterse heeft gekregen. “Mijn geduld raakt op”, aldus de advocaat, die stappen aankondigt om alsnog de volledige processtukken te krijgen.

    • Marcel Haenen