Nieuwe berekening begrotingstekort; Duitsland vlakbij kwalificatie EMU

BONN, 9 SEPT. De kans dat Duitsland zich kwalificeert voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) is toegenomen, nadat nieuwe gegevens en een andere rekenwijze vanmorgen een gunstiger beeld gaven van de overheidsfinanciën.

Het Duitse bureau voor de statistiek maakte vanmorgen bekend dat het tekort op de begroting in de eerste helft van dit jaar 3,1 procent bedroeg van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee wordt over deze periode vrijwel voldaan aan het tekortpercentage van maximaal 3 procent dat over 1997 wordt vereist van landen die willen toetreden tot de EMU. De monetaire unie start in 1999. Het besluit over welke landen mogen toetreden valt begin mei volgend jaar.

De gunstiger Duitse cijfers zijn het resultaat van een nieuwe berekeningswijze aan de hand van richtlijnen van het statistische bureau van de Europese Unie, Eurostat. Kern van de nieuwe berekening is dat tekorten bij publieke ondernemingen, waaronder ziekenhuizen, niet meer aan het overheidstekort worden toegerekend, maar aan de private sector. De invloed van de nieuwe berekening is substantieel. Het gerealiseerde begrotingstekort over 1996 werd vanmorgen neerwaarts bijgesteld van 3,8 procent naar 3,5 procent.

Het statistische bureau meldde vanmorgen ook dat de Duitse economie in het tweede kwartaal met 2,9 procent op jaarbasis is gegroeid. Dat is meer dan verwacht. Over het eerste halfjaar komt de economische groei uit op 2 procent. De minister van Economische Zaken, Günter Rexrodt, zei vanmorgen in een reactie dat de gegevens de officiële groeiraming van de regering ondersteunen. Die raming, waarop het streven naar een begrotingstekort van onder 3 procent is gebaseerd, bedraagt 2,5 procent economische groei in 1997.

De export leverde in het eerste halfjaar de belangrijkste bijdrage aan de Duitse economische groei, gevolgd door de investeringen. De groei van de particuliere consumptie bleef echter ver achter en malaise in de bouwsector, een voorname oorzaak van de hoge werkloosheid, duurt voort. Gisteren werd al bekend dat de Duitse werkloosheid in augustus is blijven steken op het recordpercentage van 11,4 procent van de beroepsbevolking. De oplopende werkloosheidskosten zijn de voornaamste reden voor de zorgen om het begrotingstekort.

Duitse deelname aan de EMU wordt in Europa gezien als essentieel voor het slagen van de muntunie. Het Verdrag van Maastricht lijkt enige rekkelijkheid toe te staan bij het vereiste tekortcijfer van 3 procent. De regering-Kohl staat onder zware politieke druk van zowel de oppositie als de Beierse coalitiepartner CSU om exact aan de Maastricht-eis van 3 procent te voldoen. De Beierse CSU-premier Stoiber zinspeelde al op de vanmorgen gepubliceerde cijfers en distantiëerde zich van wat hij een 'statistische manoeuvre' noemde. (AFP, AP, Reuter)