Minister Albright in Israel: 'Arafat moet de terreur bestrijden'

TEL AVIV, 10 SEPT. Met een beroep op de Palestijnse leider Yasser Arafat om de terreur te bestrijden is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, vanmorgen vroeg haar eerste bezoek aan Israel begonnen.

“De Palestijnse bestuursautoriteit is daartoe verplicht”, zei ze, refererend aan het autonomie-akkoord van Oslo. Albright wees er vanmorgen op dat geen volk meer onder “terrorisme, onrecht en intolerantie” heeft geleden dan het Israelische volk. Na een ontbijt met president Ezer Weizman, in diens ambtswoning in Jeruzalem, bezocht zij in een ziekenhuis gewonden van de jongste Palestijnse zelfmoordaanslagen. “Ik ben jaloers op de moed van de gewonden”, zei ze tijdens de rondgang door het ziekenhuis. Minister Albright nodigde president Weizman uit volgende maand een bezoek aan Washington te brengen.

Israel kreeg vanmorgen van haar ook de traditionele Amerikaanse belofte dat de VS garant blijven staan voor de militaire superioriteit van de joodse staat in het Midden-Oosten. De VS zullen blijven streven naar een algehele vrede tussen de partijen ervan uitgaande dat “echte vrede en veiligheid niet van elkaar zijn te scheiden”.

Een Israelische radiocommentator merkte vanmorgen op dat Albright “een zionistische rede had gehouden” bij het begin van haar driedaagse bezoek aan Israel en de Palestijnse bestuursautonomie. Met haar uitspraak betreffende de Palestijnse verplichting de terreur te bestrijden en haar bezoek aan de gewonden heeft ze zich in politiek en emotioneel opzicht afgestemd op de positie van premier Benjamin Netanyahu. Deze politieke/psychologische benadering kan echter de voorloper zijn van Amerikaanse druk op Netanyahu om, terwille van het weer op gang brengen van het vastgelopen Israelisch-Palestijnse vredesproces, ook enige gebaren te maken. Deze zouden volgens de Israelische televisie stopzetting van de Israelische nederzettingenactiviteit voor de duur van 45 dagen kunnen omvatten benevens het overmaken van tientallen miljoenen gulden aan de Palestijnen en opheffing van de afgrendeling van Palestijnse gebieden. Na de recente Palestijnse zelfmoordaanslagen heeft Israel dit geld - voor de Palestijnen ingehouden belastingen - vastgehouden.

Tijdens haar bezoek zal minister Albright tweemaal de Palestijnse leider Yasser Arafat in Ramallah en premier Netanyahu in Jeruzalem ontmoeten. Een bezoek aan een Israelische en Palestijnse school staan eveneens op het programma. Volgens Palestijnse bronnen zal zij zich vrijdag via de Palestijnse radio in Ramallah ook rechtstreeks tot het Palestijnse volk richten.

Ook een poging het onderbroken Israelisch-Syrische vredesoverleg te hervatten staat op de agenda van Albright, die later deze week naar Damascus reist. Volgens de Israelische media heeft Netanyahu deze week een afgezant met een boodschap voor Damascus naar Londen gestuurd. De Israelische leider zou volgens de Israelische media bereid zijn tot territoriale concessies op de Hoogvlakte van Golan volgens de ideeën van de vermoorde premier Rabin. Deze had zich vastgelegd op de formule dat de diepte van de territoriale concessies evenredig dient te zijn aan de diepte van de vrede.

Het bezoek van minister Albright gaat gepaard met demonstraties tegen en voor voortzetting van het vredesproces op basis van het akkoord van Oslo. “Madeleine, je kan het dode akkoord van Oslo geen nieuw leven inblazen en je kan geen vrede met Arafat maken zoals niemand vrede met Hitler kon sluiten. Hitler vergaste en verbrandde je grootouders en miljoenen anderen omdat ze joden waren. Arafat haat de joden op dezelfde manier”, leest een advertentie in de Israelische kranten van tegenstanders van 'Oslo'. Ex-minister Jossi Beilin, een van de architecten van het akkoord van Oslo, heeft gisteravond in Ramallah een onderhoud met de Palestijnse leider gehad. Hij zei dat te hebben gedaan om de naar zijn zeggen zeer pessimistisch gestemde Arafat te overreden op basis van 'Oslo' het idee van onderhandelingen over de eindfase nu te aanvaarden. Dit idee van Netanyahu is door Albright overgenomen. Israel zou Arafat garanderen dat de tweede terugtrekking op de Westelijke Jordaanoever plaatsheeft indien deze onderhandelingen in een half jaar op niets uitlopen.

    • Salomon Bouman