Importverbod pistachenoten uit Iran

BRUSSEL, 10 SEPT. De import van pistachenoten uit Iran wordt tijdelijk aan banden gelegd. De Europese Commissie heeft gisteren een importverbod afgekondigd, omdat de Iraanse nootjes grote hoeveelheden van de kankerverwekkende stof aflatoxine B1 bevatten. De schorsing van de import geldt tot 15 december.

Nederland trof eind juli in een partij nootjes hoge concentraties giftige stof aan. De partij is uit de handel genomen en Nederland heeft de Commissie op de hoogte gesteld. Vervolgens bleek dat ook andere EU-lidstaten kampen met dit probleem. De Iraanse autoriteiten konden daarop niet meteen met een goede verklaring komen.

Nederland controleert de import van deze nootjes nauwgezet. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid is de kans “praktisch nihil” dat verkeerde nootjes in de winkel terecht zijn gekomen.

Tot 15 december zullen Europese experts maandelijkse controles uitvoeren op pistachenoten uit Iran. Tot op heden werden in 70 procent van de gecontroleerde hoeveelheden elf tot vierhonderd giftige deeltjes per miljard aangetroffen.

De risicogrens ligt op twee deeltjes per miljard, als het gaat om nootjes voor directe consumptie. Bij noten voor verwerking in andere producten is deze grens vijf deeltjes per miljard. (ANP)