Duitsland: aanpassing bananenbeleid

BONN, 10 SEPT. De Duitse minister van Economische Zaken, Günter Rexrodt, heeft de Europese Commissie en de Europese partners gisteren opgeroepen de handel in bananen vrij te geven. Rexrodt reageerde opgetogen op een uitspraak in hoger beroep van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) die een scherpe veroordeling inhoudt van de vier jaar oude Europese regels voor de bananenhandel.

De beperkingen op de import van zogenoemde dollarbananen uit Latijns-Amerika zijn in strijd met de WTO-regels. De EU bevoordeelt de import uit voormalige kolonies.

Volgens Rexrodt heeft de Europese Unie vijftien maanden de tijd om zijn bananenbeleid aan te passen. Destijds verzetten Duitsland en Nederland zich het sterkst tegen het Europese importregime dat sinds juli 1993 geldt. Dit regime bevordert de bananenimport uit de voormalige Europese kolonies. (DPA)