Defensie verkoopt oude trucks aan Bosnië

DEN HAAG, 10 SEPT. Mede op verzoek van de Verenigde Staten verkoopt Nederland uit overtollig legermaterieel voor een “zachte prijs” vijfhonderd vrachtwagens aan Bosnië. Ze kosten circa 30.000 gulden per stuk. Het zijn vrachtwagens zonder militaire uitrusting die in de categorie 'niet-strategische goederen' vallen die via de dienst der Domeinen zonder speciale vergunning kunnen worden verkocht.

Desondanks is het ministerie van Buitenlandse Zaken vooraf om een oordeel gevraagd. Dat is positief uitgevallen, omdat de leverantie in de lijn ligt van het akkoord van Dayton. In het akkoord wordt belang gehecht aan de opbouw van een eigen krijgsmacht door de Bosnische republiek en een beter militair evenwicht tussen de conflict-partijen in dat land. Dat was voor de VS reden om Nederland te vragen de vrachtwagens te verkopen.

Eerder dit jaar verbood de Nederlandse regering de verzending naar het toenmalige Zaïre van een lading niet-strategische en overtollige legervoertuigen die al klaar lag voor verscheping in de haven van Vlissingen. Die voertuigen waren door een particuliere handelaar aangekocht bij Domeinen en aan Zaïre doorverkocht. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken wees er vanmorgen op, dat Den Haag daarmee wilde voorkomen dat dit materieel door een van de strijdende partijen in de burgeroorlog in Zaïre zou kunnen worden gebruikt.

Op Buitenlandse zaken wordt gewerkt aan een regeling die particuliere handelaars in niet-strategisch militair materieel voortaan contractueel moet verplichten vooraf toestemming te vragen voor levering aan derde landen.

De Kamerfracties van het CDA en GroenLinks staan kritisch tegenover de levering van de vrachtwagens aan Bosnië. Zij willen de ministers Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) en Voorhoeve (Defensie) om opheldering vragen.