Coalitie versoepelt wet voor weduwen

DEN HAAG, 10 SEPT. De nieuwe Nabestaandenwet (ANW) wordt versoepeld. Daarover zijn de fracties van de coalitie in de Tweede Kamer het gisteren eens geworden met staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken). De wijzigingen kosten volgens de Kamerleden Kalsbeek (PvdA), Van der Stoel (VVD) en Bakker (D66) tussen de 150 en 200 miljoen gulden. Deze moeten worden betaald uit meevallers in de sociale zekerheid.

Een volledige Nabestaandenuitkering bedraagt 70 procent van het minimumloon. Deze uitkering wordt verstrekt aan nabestaanden die voor 1950 geboren zijn of kinderen onder de 18 jaar hebben. Het verschil met de oude weduwen- en wezenwet (AWW) is dat bij het vaststellen van de uitkering rekening gehouden met het eigen inkomen van de nabestaande.

In het voorstel van de coalitie staat dat alle weduwen en weduwnaars die onder de oude AWW vielen, een uitkering van 30 procent van het minimumloon (van 2.200 gulden bruto) zullen krijgen - ongeacht hun leeftijd. Nu geldt zo'n uitkering alleen voor AWW'ers die voor 1941 zijn geboren. In deze wijziging zit het grootste deel van de kosten van de aanpassing: 95 miljoen gulden.

De ANW-uitkering van mensen die in een zogenoemde arbeidsvoorwaardelijke regeling vallen (zoals VUT, vervroegd pensioen en bovenwettelijke sociale uitkeringen) wordt nu nog gekort met deze inkomsten. De Kamerleden stellen hier een vrijlatingsregeling tegenover, waarbij 50 procent van het minimumloon en eenderde van de overige inkomsten onaangetast blijft. De kosten hiervoor zijn circa veertig miljoen gulden.

Een derde voorstel van de regeringspartijen heeft betrekking op ernstig zieke mensen. Zij kunnen zich niet meer bijverzekeren tegen de gevolgen van de Nabestaandenwet, omdat geen verzekeringsmaatschappij hen meer accepteert. Als ze na 1 juli 1999 zouden overlijden, krijgen hun nabestaanden geen uitkering. De coalitiefracties stellen voor om dit risico tegen een “redelijke premie” te laten verzekeren bij de Sociale Verzekeringsbank, die de Nabestaandenwet uitvoert.

Aanleiding voor de wijzigingsvoorstellen is het grote aantal brieven dat de fractiespecialisten hebben ontvangen van met name AWW'ers. Deze kwamen er de afgelopen maanden achter dat hun uitkering gekort of beëindigd zou worden als gevolg van de overgang van AWW naar ANW. Uit het onderzoek van Sociale Zaken blijkt dat het om de helft van AWW'ers gaat.

Kamerlid Bijleveld (CDA) verklaarde dat de coalitie “het overgrote deel van onze eerdere voorstellen heeft overgenomen.”