VS wint in geschil met India

WASHINGTON, 9 SEPT. De Verenigde Staten zijn gisteren door een WTO-panel in het gelijk gesteld in een geschil met India over de bescherming van intellectuele eigendom. Volgens het panel heeft India gefaald bij het opzetten van een systeem voor patenten en exclusieve marketingrechten.

Een dergelijk systeem was vereist op grond van de enkele jaren geleden afgesloten wereldhandelsovereenkomst. Het ging hierbij met name om farmaceutische producten en landbouwchemicaliën. Ontwikkelingslanden kregen tien jaar respijt om hun industrie te beschermen, onder voorwaarde dat zij voor de interim-periode regelingen zouden treffen. (Reuter)