'Verplaatsen oefenterrein kan veel goedkoper'

GRONINGEN, 9 SEPT. Verplaatsing van de Luchtmobiele Brigade van de Edese en Ginkelse heide naar Oost-Groningen kan aanzienlijk goedkoper dan de circa één miljard gulden waar tot nu toe vanuit is gegaan.

Met behulp van een andere financieringsconstructie en een nieuwe organisatievorm is het mogelijk een besparing te bereiken van circa veertig procent van de geraamde investeringskosten van het oefenterrein. Bovendien zijn in de nieuwe opzet de economische neveninkomsten groter en levert de verplaatsing 2.500 tot 3.000 mensjaren werk op.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Grontmij Groningen en projectontwikkelaar Meijering & Benus. Beide bedrijven hebben een opzet voor projectontwikkeling gemaakt voor de verhuizing van de Luchtmobiele Brigade. Begin juli maakte het kabinet bekend dat de verplaatsing naar Oost-Groningen te duur zou worden. Het kabinet schatte de kosten op 700 miljoen tot een miljard gulden. Dat bedrag weegt volgens het kabinet niet op tegen de winst op het gebied van natuurbeheer rond Ede en de werkgelegenheid in Oost-Groningen.

Begin oktober is in Den Haag een hoorzitting over het oefenterrein, daarna beslist de Tweede Kamer. VVD en D66 willen de kwestie eventueel bespreken bij de kabinetsformatie volgend jaar.

Volgens de Grontmij Groningen kan aanzienlijk op de kosten worden bezuinigd door het oefenterrein met kazerne volledig privaat te financieren en te ontwikkelen en het complex daarna aan Defensie te verhuren. De initiatiefnemers zeggen een belegger te hebben die bereid is het totale project te financieren.

Bovendien is het mogelijk de Luchtmobiele Brigade in de landschappelijke omgeving in te passen, hetgeen leidt tot een “aanzienlijke versterking van de natuurlijke en toeristisch-recreatieve potenties van het Oost-Groningse gebied”, aldus de Grontmij. (ANP)