Tweede Kamer kritisch over inburgering

DEN HAAG, 9 SEPT. De Tweede Kamer heeft forse kritiek op het verplichte inburgeringsprogramma voor buitenlanders die in Nederland komen wonen. Een meerderheid vindt het lesprogramma te star. Dit bleek gisteren tijdens een overleg met minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) in de Kamer.

De kritische opstelling van de Kamer leidt er hoogstwaarschijnlijk toe dat het programma niet op 1 januari 1998 kan worden ingevoerd, zoals aanvankelijk de bedoeling was. De kritiek betreft vooral het voorgestelde aantal van vijfhonderd lesuren per cursus. Een grote meerderheid in de Kamer is er tegen om dat als verplichting op te leggen. De lessen zouden zo niet aansluiten op de persoonlijke behoeften van de buitenlanders. “We moeten niet iedereen tot 500 uur verplichten. Voor de een is het onvoldoende, voor de ander is het overbodig”, aldus het Tweede-Kamerlid S. Noorman (PvdA). De PvdA wil het aantal lesuren afhankelijk maken van de “afstand van iemand tot de arbeidsmarkt”. De fracties pleitten gisteren voor een gemiddelde van 500 lesuren, behalve de VVD. De liberalen willen met een gelimiteerd aantal uren de onderwijsinstellingen onder druk houden opdat zij een zo effectief mogelijk lesprogramma aanbieden.

De inburgeringscursus geldt voor 'nieuwkomers' in Nederland: buitenlanders die komen voor gezinshereniging of -vorming of asielzoekers die een permanente verblijfsvergunning hebben gekregen. In de inburgeringsklassen leren nieuwkomers de Nederlandse taal en worden zij wegwijs gemaakt in deze samenleving.

Momenteel zijn inburgeringscurssussen niet verplicht. Per 1 januari wil het kabinet echter sancties opleggen aan degenen die de lessen verzaken. Zo zouden verzakers op hun uitkering worden gekort en kan een bestuursrechterlijke boete worden uitgedeeld.

Het wetsvoorstel stuitte op meer kritiek. PvdA en D66 willen dat ook vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning 'inburgeren'. Het kabinet is daar tegen, zo liet Dijkstal weten. Volgens de minister schept verplichte inburgering voor deze groep vluchtelingen valse verwachtingen over een permanent verblijf in Nederland.

Minister Ritzen (Onderwijs), die ook bij het overleg aanwezig was, zei gisteren na te willen denken over inburgeringslessen voor vreemdelingen die al langer in Nederland zijn. Vooral de VVD pleit voor het verplicht leren van de Nederlandse taal voor deze groep. Tussen de honderd- en driehonderdduizend mensen in Nederland spreken volgens Ritzen niet of onvoldoende de taal.