Teugen

Het is voor mij onbegrijpelijk dat de plenaire vergadering van de Tweede Kamer geaccepteerd heeft dat haar voorzitter aan het einde van het laatste Gümus-debat doodleuk het familiaire woord 'teugen' in plaats van het gangbare woord 'tegen' bezigde om mede te delen dat er tegengestemd was door een meerderheid.

Een zeer misplaatste woordkeus aan het einde van dit emotionele debat. Het woordgebruik suggereert volgens mij dat de voorzitter niet de ernst van het Kamerbesluit aanvoelde, anders zou hij dit potsierlijke woord bij deze navrante uitslag voor de familie Gümus niet gebruikt hebben.

    • Drs. G.L Gilsing