Tarief apothekers met 5 pct gekort

DEN HAAG, 9 SEPT. Minister Borst (Volksgezondheid) houdt vast aan een korting van 5 procent op het tarief voor apothekers. De motie waarin de Tweede Kamer daags voor het zomerreces vroeg deze inkoopvergoeding met 10 procent te verlagen is volgens haar voorlopig niet uitvoerbaar. Borst schrijft de Kamer dat eerst onderzocht moet worden of een korting met 10 procent mogelijk is zonder de kwaliteit van de dienstverlening aan te tasten.