Stockholm: nu genoeg bezuinigd

SUNDSVALL, 9 SEPT. “Het werk is gedaan. We hebben de welvaartsstaat gered.” Dit heeft de Zweedse premier Goran Persson gisteren gezegd bij de opening van het congres van zijn sociaaldemocratische partij. De premier maakte daarmee duidelijk dat er een einde is gekomen aan het harde bezuinigingsbeleid van de regering.

Persson wees op de positieve ontwikkeling van de Zweedse overheidsfinanciën. Volgend jaar zal de begroting een overschot laten zien en bovendien is het aantal werklozen aan het dalen. De komende jaren komt er extra geld beschikbaar voor gemeenten en hun sociale uitkeringen. Volgend jaar zijn er parlementsverkiezingen en het partijcongres wordt gezien als het begin van de verkiezingstrijd. Persson staat in de opiniepeilingen ver achter op de conservatieve oppositieleider Carl Bildt. De belangrijkste reden voor de sterke vermindering van de populariteit van de al zestig jaar vrijwel ononderbroken regerende partij zijn de vergaande bezuinigingen die Perssonns partij de laatste jaren op de sociale voorzieningen aanbracht. (DPA)