Steun dagbesteding ernstig gehandicapte

DEN HAAG, 9 SEPT. Om ernstig geestelijk gehandicapten te leren omgaan met de hun resterende capaciteiten stelt het kabinet in 1998 36 miljoen gulden extra beschikbaar.

Met dit geld wordt de zogenoemde 'dagbesteding' voor deze groep uitgebreid en hun begeleiding geïntensiveerd. Tot voor kort werd vooral door de lichter gehandicapten gebruik gemaakt van deze voorziening.

Staatssecretaris Terpstra (Welzijn) wil op verzoek van de gehandicaptenzorg stimuleren dat ook de zwaar gehandicapten van de dagopvang en -besteding gebruik maken, zo werd gisteren bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst over ernstig geestelijk gehandicapten. De schatting van het aantal ernstig geestelijk gehandicapten loopt uiteen van 15.000 tot 20.000.

Daarnaast krijgt de gehandicaptenzorg in 1998 honderd miljoen gulden extra voor het wegwerken van wachtlijsten. De Tweede Kamer had er in november, bij de bespreking van de begroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij Terpstra op aangedrongen op korte termijn iets te doen aan de groeiende wachtlijsten in de gehandicaptenzorg. Daarop staan voornamelijk geestelijk gehandicapten. Voor 1997 stelde de staatssecretaris daar 65 miljoen gulden voor beschikbaar. Dit jaar besloot het kabinet bij het opstellen van de begroting al op voorhand extra geld (honderd miljoen gulden) voor het wegwerken van de wachtlijsten uit te trekken.

Eind vorig jaar stonden er volgens een globale schatting zo'n tienduizend gehandicapten op een wachtlijst voor een plaats in een gezinsvervangend tehuis, bij het 'begeleid wonen' of in een instelling. Daarnaast wachtten er nog eens vierduizend op een plaats in de 'dagbesteding'. Eerder dit jaar werd bekend dat met de uitgetrokken 65 miljoen gulden zo'n 2.200 gehandicapten versneld aan een plaats in een gezinsvervangend tehuis konden worden geholpen. Bovendien kunnen er achthonderd vanuit tehuis of inrichting eerder aan een plaats bij 'begeleid wonen' worden geholpen.