OPG vreest stappen tegen apothekers

AMSTERDAM, 9 SEPT. De Utrechtse apothekerscoöperatie OPG Groep rekent komend jaar op winstgroei, maar dat hangt sterk af van de consequenties van eventuele overheidsmaatregelen tegen apothekers. Als gevolg daarvan zouden apothekers bonussen en kortingen kunnen verliezen die ze nu krijgen van de groothandel.

Verliezen de apothekers dit voordeel, dan zullen ze de nadelen daarvan wellicht afwentelen op de groothandel. Daardoor komen de marges verder onder druk te staan, aldus vanmorgen mr.drs. J.M.J. Blom, voorzitter van de directie van de OPG Groep.

In het verslagjaar '96/'97 behaalde OPG een nettowinst van 63,1 miljoen gulden, een daling met negen procent ten opzichte van dezelfde periode daarvoor. De omzet nam af met 160 miljoen tot 2473 miljoen, hetgeen een daling inhoudt van zes procent. Die teruggang wordt geweten aan de gevolgen van de vorig jaar ingevoerde Wet Geneesmiddelenprijzen. Die wet houdt in dat de geneesmiddelen die op de Nederlandse markt verschijnen vergelijkbaar moeten zijn in prijs met die in landen als Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Denemarken. Het belangrijkste gevolg van die maatregel is geweest dat de medicijnen met gemiddeld twintig procent in prijs zijn verlaagd, en ook de marge van de groothandel. Naast die tegenvaller heeft OPG ook gekampt met aanloopverliezen op verschillende buitenlandse farmaceutische markten, met name de Duitse. OPG probeert daar met hun 'huisartsenpakket', een pakket geneesmiddelen voor de praktijk van behandeling van kanker in ziekenhuizen, en producten voor astmapatiënten op de markt te komen. De investeringen om dat te laten slagen zijn het afgelopen jaar echter beduidend hoger gebleken dan was verwacht.

Door de ontwikkelingen op de geneesmiddelenmarkt is OPG genoodzaakt te komen tot een sterke kostenrationalisatie en productiviteitsverhoging. De investeringen zullen gericht zijn op versteviging van de huidige marktposities van de groepsmaatschappijen en op verdere efficiencyverbetering. Dat heeft tot gevolg gehad dat met name het bedrijf Polyfarma, het bedrijf dat doet in parallelimport, het werknemersbestand heeft zien dalen van 110 tot 80 en is van plan dat aantal nog eens te halveren.