Na uitlekken interne notitie; Brinkman dreigt weer met kort geding

ROTTERDAM, 9 SEPT. De advocaat van de ontslagen Rotterdamse politiechef J.W. Brinkman wil een kort geding aanspannen “als er geen duidelijkheid komt over de vraag of minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) de uitspraak van de president van de Haagse rechtbank uitvoert”.

Volgens Brinkmans advocaat, mr. C.L. van Leeuwen, blijkt uit interne stukken van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat het departement niet de weg wil inslaan die de rechter heeft bevolen, namelijk overleg of Brinkman kan terugkeren als korpschef. In de interne notitie wordt Dijkstal juist geadviseerd “op afstand te blijven” en voor het overleg een buitenstaander met bestuurlijke ervaring te vragen. De interne stukken werden gisteren onthuld door het NCRV-radioprogramma Hier en Nu.

De president van de Haagse rechtbank oordeelde vorige week dat Dijkstal onzorgvuldig heeft gehandeld toen hij Brinkman begin juli per 1 oktober ontsloeg. De rechter oordeelde verder dat er “overleg en zonodig een grondig onderzoek” moet komen naar de vraag of Brinkman als korpschef kan terugkeren. Bij dat overleg zouden alle betrokkenen - zoals de korpsbeheerder, de Rotterdamse burgemeester Peper en het regionaal college van burgemeester van de Rijnmondgemeenten - moeten worden betrokken.

Mr. van Leeuwen leidt uit het uitgelekte ambtelijke advies aan minister Dijkstal af dat Binnenlandse Zaken werkt aan “reparatie van het ontslagbesluit”. Zo vond de rechter de ontslaggrond (onverenigbaarheid van karakters) niet voldoende geobjectiveerd. In de ambtelijke notitie wordt gesteld dat “bezien moet worden of de korpsbeheerder een bijdrage kan leveren voor nadere onderbouwing van zijn opvattingen”. Volgens Van Leeuwen is de essentie van de rechterlijke uitspraak niet hòe Brinkman kan worden ontslagen, maar juist hoe hij als korpschef kan terugkeren.

Mr. van Leeuwen heeft gisteren in een brief aan de landsadvocaat, mr. J.L. de Wykersloot (die namens Dijkstal optreedt), vier vragen gesteld. Hierop wil hij voor morgenochtend antwoord hebben. Blijft dit antwoord uit, dan spant hij een kort geding aan, zo zei hij vanochtend.

In de brief vraagt de advocaat onder meer of Dijkstal bereid is om Brinkman als korpschef te doen terugkeren en dat inhoudelijk met Brinkman zelf wil bespreken. Ook vraagt hij of Dijkstal korpsbeheerder Peper erop wil wijzen dat deze zijn houding in constructieve zin moet wijzigen. Daarnaast wil Van Leeuwen weten of Brinkman binnen twee weken een gesprek kan voeren met de 21 burgemeesters van de Rijnmondgemeenten (dus zonder Rotterdam en korpsbeheerder Peper). De ontslagen korpschef wil zo alsnog zijn visie kenbaar maken. Dat had op de vergadering van het regionaal college op 5 juni dienen te gebeuren, maar Brinkman werd niet uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Dat is volgens de president van de Haagse rechtbank in haar uitspraak strijdig met de Politiewet.