Moskou was in 1962 klaar om New York te vernietigen

KOROLJOV, 9 SEPT. Op het hoogtepunt van de Cuba-crisis in oktober 1962 heeft de Sovjet-Unie rond twintig intercontinentale nucleaire raketten op eigen grondgebied in stelling gebracht, waarvan er één, geladen met een kernbom van 3,5 megaton, op New York stond gericht. Die raket was opgesteld in Kazachstan.

Niet bekend

De raket werd in stelling gebracht op 24 oktober 1962, de dag de Amerikanen hun zeeblokkade rond Cuba afkondigden om de Sovjet-Unie te dwingen de aldaar gestationeerde raketten weg te halen. Tsjertok: “Wij waren op de basis Bajkonoer (in Kazachstan) bezig met de voorbereiding van de lancering van een Marssonde, toen er een bevel uit Moskou kwam. De inhoud kwam hierop neer: haal die Marsraket maar weg en zet er een neer met een kernlading.”

Volgens de ontwerper-constructeur, die aan de wieg heeft gestaan van vele generaties Sovjetraketten, zijn er in totaal vier met kernkoppen geladen raketten van het type R-7 in gereedheid gebracht: twee in Bajkonoer en twee op de noordelijke lanceerbasis Plesetsk. Verder verspreid over de Sovjet-Unie: “een stuk of vijf” R-9's en “een dozijn R-16's”, die ook steden in de Verenigde Staten konden treffen. Woordvoerder Sergej Gromov van de raketfabriek RKK Energija, de producent van de R-7 en de R-9, bevestigt de beweringen van Tsjertok, en ook de aantallen. “We hebben het hier over thermonucleaire bommen, die pas in de laatste fase van een atoomoorlog zouden zijn ingezet.”

Hoewel de Amerikaanse president Kennedy en de Sovjet-partijleider Chroesjtsjov ten tijde van deze meest acute crisis van de Koude Oorlog niet hebben aangestuurd op een nucleair conflict, is de wereld ternauwernood ontsnapt aan zo'n kernoorlog. De naar later bleek verkeerde veronderstelling van de CIA dat de Russen weliswaar raketten, maar nog geen kernkoppen op Cuba hadden, maakte de crisis achteraf bezien nog griezeliger. Toen Kennedy hoog inzette om de Sovjet-Unie te dwingen bakzeil te halen, gingen hij en zijn adviseurs ervan uit dat de Sovjet-Unie al wel in staat was om de Verenigde Staten rechtstreeks met kernwapens te treffen. Precieze gegevens ontbraken echter. Volgens de Russische historicus Aleksandr Foersenko, co-auteur van een recent boek over de Cuba-crisis, is de informatie van Tsjertok “totaal nieuw”. Tsjertok zegt dat hij nadere details wil bewaren voor zijn memoires. Wel wil hij kwijt dat hij “ontzettend opgelucht” was toen in het weekend van 27 en 28 oktober 1962 de angel uit het conflict werd gehaald en het bevel kwam om de kernraketten weer weg te halen.

    • Frank Westerman