Moeder Teresa

In de berichtgeving over de dood van moeder Teresa - een geheel ander en hogerstaand type heilige dan de al te snel verklaarde seculiere heilige prinses Diana - treft weer eens de afkeer van vroomheid in de westerse wereld, zeker als deze zich ook nog eens hult in traditionele vormen.

De cultuurdragers en de spraakmakende gemeente van onze tijd kunnen het, huiselijk gezegd, niet goed hebben dat vooraanstaande en ontwikkelde mensen vroom zijn en daarvoor ook nog eens uit durven te komen

Dezelfde houding van bewondering voor iemands verdiensten en talenten, maar ergernis met betrekking tot de christelijke geloofsovertuiging viel ook te bespeuren in de commentaren op persoon en werk van de dichteres Ida Gerhardt. Bewondering voor haar talent kon men haar niet onthouden, maar ook hier hetzelfde onbegrip voor het christelijk geloof van de betrokkene. Kortom: in zijn houding tegenover het christelijk geloof vertoont de gemiddelde mens zijn beperktheid en bekrompenheid.

    • O.W. Dubois