Ministerschap

In NRC Handelsblad van 5 september staat dat ik van mening ben dat minister Ritzen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen niet zou mogen terugkeren in een volgend kabinet. Dit is onjuist. Wat ik heb aangegeven in het artikel in Erasmus Magazine, waarop NRC Handelsblad zich baseert, is de algemene lijn van de VVD, namelijk dat een bewindspersoon in beginsel niet langer dan één termijn op hetzelfde departement dient te functioneren.

De heer Ritzen vervult nu een tweede termijn op het ministerie van OCW. De VVD acht het daarom minder wenselijk dat deze minister op dit departement terugkeert. Ik heb echter nooit beweerd, ook niet in Erasmus Magazine, dat voor de heer Ritzen in een volgend kabinet wat mij betreft geen plaats zou zijn.

Ook heb ik nooit aangegeven de post van minister van Buitenlandse Zaken te ambiëren, zoals NRC Handelsblad stelt. Ik heb eerder wel laten weten dat de VVD niet uitsluit in een mogelijk volgend kabinet waaraan de VVD deelneemt, aanspraak te willen maken op deze functie.

    • Frits Bolkestein