Leiders aanhang KaradEÉc zitten vast in Banja Luka

BANJA LUKA, 9 SEPT. De leiders van de KaradEÉc-vleugel in de Servische Republiek zitten sinds gisteravond opgesloten in een hotel in Banja Luka. Ze zochten daar gisteravond hun toevlucht voor aanhangers van PlavEÉc, nadat een poging van aanhangers van KaradEÉc om de president van de Servische Republiek in Bosnië, Biljana PlavEÉc, met een massabetoging in haar eigen bolwerk Banja Luka af te zetten, was mislukt.

De ingesloten leiders, onder wie de Bosnische co-president Momlo Krajiik - rechterhand van KaradEÉc - zeggen “gegijzeld” te worden door de politie van PlavEÉc, die het hotel omsingelt. PlavEÉc is al maanden in een machtsstrijd met KaradEÉc' aanhang gewikkeld. Volgens Jovan Zametica, een adviseur van KaradEÉc, die ook in het hotel zit, is de toestand “zeer gespannen”. Volgens Jacques Klein, de plaatsvervanger van Bosnië-gezant Westendorp, is Krajiik c.s. toegezegd dat ze mogen gaan als zijn lijfwachten hun wapens inleveren.

Duizenden aanhangers van KaradEÉc hadden gisteren in bussen naar Banja Luka willen gaan om PlavEÉc op de knieën te dwingen, dit ondanks een in Banja Luka uitgevaardigd demonstratieverbod. De meesten bereikten hun bestemming niet.

In Derventa, bij Bro, in het noordoosten van de Servische Republiek, tachtig kilometer ten oosten van Banja Luka, stuitten duizend Serviërs op een wegblokkade van veertig Noorse soldaten van de vredesmacht SFOR. Toen hun de doorgang werd versperd stapten ze uit en bedreigden de Noren, wier pantservoertuigen met benzine werden overgoten. De Noren werden echter ontzet door versterkingen van de vredesmacht.

Ook Amerikaanse SFOR-soldaten hielden in het noordoosten van Bosnië een aantal bussen met KaradEÉc-aanhangers tegen. Even ten oosten van Banja Luka hadden SFOR en aan PlavEÉc loyale politietroepen nog eens vijftien wegversperringen opgeworpen om KaradEÉc-aanhangers tegen te houden.

Uiteindelijk bereikten maar honderdvijftig critici van PlavEÉc Banja Luka. Zij betoogden tegen de president van de Servische Republiek, maar hun leuzen gingen volledig verloren in het gejouw en gescheld van aanhangers van PlavEÉc. Hun KaradEÉc-posters gingen in vlammen op.

De rechterhand van KaradEÉc, Momlo Krajiik, sprak de anti-PlavEÉc-demonstranten toe, maar ook zijn woorden gingen verloren in het gejouw en de beledigingen van haar aanhang.

Pagina 5: Servische 'hardliners' vast in Banja Luka

Toen de aanhangers van PlavEÉc met stenen begon te gooien moest Krajiik - co-president van Bosnië - met zijn rond vijftig leden tellende delegatie (onder wie de premier van de Servische Republiek, Gojko KlioviEÉc, en de door PlavEÉc al in juli ontslagen minister van Binnenlandse Zaken Kijac) een hotel binnenvluchten. Dat hotel wordt sinds gisteravond omsingeld door aanhangers van PlavEÉc en politiemannen die loyaal zijn aan PlavEÉc. Een poging van de delegatie om het hotel en Banja Luka vanochtend vroeg te verlaten, mislukte: het hotel was omsingeld, de deuren zaten op slot en hun auto's waren weggesleept.

Vóór de mislukte demonstratie tegen PlavEÉc vond gisteren in Banja Luka een gesprek plaats tussen haar en Krajiik, in aanwezigheid van de bemiddelende patriarch van de Servische orthodoxe kerk, Pavle. Van enige toenadering was echter geen sprake. Krajiik eiste dat de PlavEÉc-gezinde televisiezender van Banja Luka weer de programma's van de door KaradEÉc' hardliners gecontroleerde televisiezender in Pale gaat uitzenden. PlavEÉc weigerde dat. Patriarch Pavle stelde voor dat PlavEÉc en Krajiik zich beiden volgende maand bij verkiezingen herkiesbaar stellen in hun functies, dit om hun populariteit te testen. Beiden wezen op die suggestie af. PlavEÉc heeft voor oktober parlementsverkiezingen uitgeschreven. Krajiik heeft geëist dat bij die gelegenheid ook presidentsverkiezingen worden gehouden, maar PlavEÉc wil daar niets van weten. (Reuter, AP, AFP)