JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS

Als de privatisering van de banken in Centraal Europa niet goed verloopt, zal de economische hervorming stagneren. Dat is het belangrijkste resultaat van een analyse van de privatisering van banken in Tsjechië, Polen en Rusland. De analyse was het werk van tachtig economen, financiële deskundigen en accountants, daartoe uitgenodigd door het William Davidson Instituut van de universiteit van Michigan.

Anna Meyendorff en Edward A. Snyder deden verslag van het onderzoek in de Journal of Comparative Economics.

Tien jaar na het begin van de economische hervormingen zijn de staatsbanken uit de communistische periode nog steeds dominant aanwezig. De banken die afgesplitst zijn van de staatsbank in Tsjechië bezitten 80 procent van de bankaandelen. In Polen bezit dat soort banken 60 procent van de bankaandelen. Alleen in Rusland hebben nieuwe banken zonder binding met de staatsbank een goede positie. De vroegere staatsbank en afsplitsingen daarvan bezitten in Rusland slechts 30 procent van de bankaandelen. Uit de analyse blijkt dus dat de privatisering van banken in de Centraal-Europese landen er niet toe heeft geleid dat de staat haar invloed heeft overgedragen aan de particuliere sector. In Tsjechië zijn de vier grootste banken in handen van de staat. In landen als Polen, Rusland en Hongarije blijft de staat ondanks de reorganisaties de grootste aandeelhouder in het bankwezen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat privatisering weinig kans van slagen heeft als één grote bank de opvolger wordt van de vroegere staatsbank. Want de overheid blijft zich dan verplicht voelen eventuele moeilijkheden van zo'n bank op te lossen. Ook is het zaak om de periode tussen de rekapitalisatie en het begin van de privatisering zo kort mogelijk te maken om te voorkomen dat de bank lukraak slechte leningen afsluit en een bodemloze put wordt zoals dat in Hongarije en Tsjechië het geval was. In Rusland gebeurde dat niet dankzij de snelheid waarmee de privatisering tot stand kwam.

De Journal of Comparative Economics is een kwartaalblad en is een uitgave van de Association of Comparative Economics, Arizona State University Box 873806, Tempe, Arizona 85287-3806. http://www.apnet.com

    • Herman Frijlink