Japanse vrouwen

PEKING, 9 SEPT. Vertegenwoordigers van het Rode Kruis uit Noord-Korea en Japan hebben vanochtend in Peking een akkoord getekend over de mogelijkheid voor Japanse vrouwen in Noord-Korea om Japan te bezoeken. De regeling heeft betrekking op naar schatting 1.800 vrouwen die tussen 1959 en 1982 met hun mannen naar Noord-Korea trokken. (Reuter)