Hypotheekrente

Het artikel 'Het lot van de hypotheekrente' van Aertjan Grotenhuis in NRC Handelsblad van 3 september geeft mij aanleiding tot de volgende opmerkingen: waarop stoelt de conclusie dat met het nieuwe regeerakkoord de inperking van de aftrek van de hypotheekrente tot 70 procent een feit wordt?

Hypotheekrente en huurwaardeforfait zijn onvergelijkbare grootheden, die in redelijkheid niet tegen elkaar weggestreept kunnen worden. Het rentepercentage fluctueert van hypotheek tot hypotheek en van periode tot periode. Bovendien is de omvang van de hypotheek, gerelateerd aan de waarde van het huis, van geval tot geval verschillend.

Ik acht het een daad van onbehoorlijk bestuur de aftrekbaarheid van hypotheekrente te beperken. Voor vele bewoners is het eigen huis binnen bereik gekomen dankzij de huidige fiscale behandeling, waarop zij meenden te mogen blijven rekenen. Velen van hen zitten nog voor tientallen jaren op hoge woonlasten, mede door vaak buitenproportioneel stijgende gemeentelijke belastingen. Ook de te verwachten verschuiving van directe naar indirecte belastingen werkt in het nadeel van de hypotheekrentebetaler.

Het is duidelijk dat het kabinet om partijpolitieke reden zich liever op de vlakte houdt wat de politiek gevoelige hypotheekrente-aftrek betreft. Ik ben echter van mening, dat de politieke partijen reeds in hun verkiezingsprogramma duidelijkheid dienen te verschaffen over deze belangrijke kwestie die zeer veel kiezers raakt. Dit mag niet in een onderonsje bij de kabinetsformatie worden bekokstoofd, zonder dat de kiezer vooraf met het standpunt van de verschillende partijen op de hoogte was. Tot goed begrip: mijn huis is onbelast.

    • C.D.F. Stom