'Gümüs in media een superkleuter'

AMSTERDAM, 9 SEPT. Voorzitter A. Versnel van actiecomité 'Gümüs Moet Blijven' is verontwaardigd over wijze waarop de media zich met de met uitzetting bedreigde Turkse kleermaker Z. Gümüs bemoeien. “Gümüs begint zo langzamerhand de nationale superkleuter te worden. De media zijn bezig zijn reïntegratie te regelen.”

In Karaman, de stad waarnaar Gümüs mogelijk wil terugkeren als morgen de uitslag van het laatste kort geding voor hem en zijn gezin ongunstig is, is al een Nederlandse cameraploeg gesignaleerd en de burgemeester Y. Evcen van Karaman zegt vanmorgen in de Telegraaf dat hij Gümüs een baan bezorgt zodra hij terugkeert. Versnel hekelt de gang van zaken. “Gümüs weet nog van niets. Hij heeft nergens om gevraagd. De media regelen wel even een baan bij de burgemeester.”

Volgens Versnel krijgt Gümüs zo de kans niet rustig terug te keren naar Turkije. “De schijn wordt gewekt dat zijn bedje gespreid is in Turkije. Niemand heeft het over de gevolgen voor zijn vrouw Esme en zijn zoons.” De media zouden zich meer in Gümüs moeten verplaatsen, vindt Versnel. “Het moet toch mogelijk zijn afspraken met de media te maken. Hij wil best zijn geboortestreek laten zien, om aan te tonen dat hij niet gelogen heeft.” Gümüs schetste de streek waar hij opgroeide in interviews als een gebied waar je nauwelijks de mogelijkheid hebt een goed bestaan op te bouwen.

Versnel zegt wantrouwig te zijn over het aanbod van de burgemeester van Karaman. “Hij kan hem onder druk van de publiciteit misschien wel een baan aanbieden. Maar wat gebeurt er als Gümüs er een half jaar zit?” Gümüs heeft volgens haar ook nog niets gehoord van een initiatief van een Amsterdamse ambtenaar om Gümüs twee busjes te bezorgen.

Burgemeester Evcen van Karaman zegt overigens in de Telegraaf te verwachten dat de oudste zoon een moeilijke tijd tegemoet gaat. “Onze ervaring is hoe ouder de teruggekeerde kinderen zijn, hoe moeilijker het is om weer aan Turkije te wennen.” Karaman heeft volgens de burgemeester veel inwoners die uit Nederland zijn teruggekeerd.

De PvdA-raadsfracties van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen naar aanleiding van de affaire-Gümüs een publieke discussie in de PvdA over het vreemdelingenbeleid. Dat schrijven zij in een brief aan premier Kok, staatssecretaris Schmitz (Justitie), fractievoorzitter Wallage en PvdA-voorzitter Adelmund. De raadsfracties noemen het teleurstellend dat de politiek de roep in de samenleving om tolerantie voor 'witte-illegalen' niet heeft opgepikt.