Extra steun voor economisch plan van de Antillen

WILLEMSTAD, 9 SEPT. De Nederlandse bewindslieden Voorhoeve (Antilliaanse Zaken), Zalm en Vermeend (Financiën) en Wijers (Economische Zaken) hebben gisteren tijdens overleg met de Antilliaanse regering in Willemstad steun toegezegd bij de versterking van de plaatselijke economie. Voor een economische actieplan wordt 25 miljoen gulden extra ter beschikking gesteld.

Het gaat om de uitvoering van aanbevelingen van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank in Washington om de economische structuur van de eilanden te versterken. Dat zal in nauw overleg met de besturen van de eilanden gebeuren en uiterlijk 1 november zijn beslag moeten krijgen. Een deel van de extra steun komt in de vorm van belastingmaatregelen.

Doel van een economisch actieplan is om de economie nieuw leven in te blazen door middel van het wegwerken van bureaucratische hindernissen, flexibilisering van de arbeidsmarkt, privatisering van overheidsdiensten en -bedrijven en wijziging van de fiscale structuur. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn toerisme, internationale financiële dienstverlening, telecommunicatie, olieraffinage en vervoer en logistiek.

Nederland steunt voorts pogingen van de Antilliaanse overheid om van het Internationale Monetaire Fonds een soepeler toepassing te krijgen van de voorwaarden van het zogeheten Structurele Aanpassingsprogramma. De Antillen willen voor dit programma in aanmerking komen, zo legde premier Miguel Pourier gisteravond tijdens een persconferentie uit. Aan het programma op zichzelf mag niet worden getornd. Als er een akkoord tot stand komt met het IMF zal Nederland een bijstandskrediet van honderd miljoen gulden verstrekken ter versterking van de Antilliaanse deviezenvoorraad.

Premier Pourier wond er geen doekjes om, dat de Antillen een ernstige financieel-economische crisis doormaken en dat het overheidsapparaat inefficiënt en log is. Hij gaf toe dat de drastische maatregelen die onder zijn regering zijn doorgevoerd niet genoeg zijn om het tij te doen keren. De overheidsinkomsten zijn door vermindering van de koopkracht gedaald, terwijl de uitgaven niet voldoende zijn gereduceerd om toenemende tekorten te voorkomen, aldus Pourier.

Aan de voorlopige eisen die het IMF heeft gesteld, is slechts ten dele voldaan. Daardoor is de regering volgens de premier in een lastig parket verzeild geraakt. Pourier zei dat het eerder dit jaar met het IMF bereikte akkoord over het structureel gezond maken van de Antilliaanse overheidsfinanciën noodzakelijk is voor economische groei, nieuwe investeringen en werkgelegenheid op de eilanden.

Minister Wijers toonde zich zeer tevreden met het overleg in Willemstad. “Er zijn duidelijke afspraken gemaakt. We weten nu precies wie wat gaat doen en wanneer”, aldus de bewindsman.