Directeur 'Het Bureau' stapt op

AMSTERDAM, 9 SEPT. Directeur J. van Marle van het P.J. Meertens Instituut in Amsterdam, dat model stond voor J.J. Voskuils succesvolle romanserie Het Bureau, heeft besloten terug te treden uit zijn functie. In juli stuurde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), die het instituut bestuurt, Van Marle al voor onbepaalde tijd met studieverlof.

Aanleiding daarvoor was een hoogopgelopen conflict tussen de directeur en een aantal medewerkers van de afdeling Volkskunde. Die vreesden voor het voortbestaan van hun vakgebied, omdat Van Marle overwoog de afdeling op te heffen en de tien wetenschappers die daar werken onder te brengen in kleinere 'clusters'.

Volgens enkele medewerkers gaf Van Marle daarvoor als argument onder meer het slechte imago dat Volkskunde zou hebben gekregen door de boeken van Voskuil. Voskuil, van 1957 tot 1987 zelf werkzaam op het instituut, zet de medewerkers van volkskunde neer als een ongeïnspireerd, wereldvreemd stel mensen. Volgens directeur C.H. Moen van de KNAW stonden de problemen los van de boeken. “Er was sprake van verstoorde verhoudingen”, zegt hij. “Na onderling overleg heeft Van Marle besloten daar deze consequentie aan te verbinden.” Van Marle blijft in dienst van de KNAW. Hij zal zijn werk als taalwetenschappelijk onderzoeker voortzetten buiten het Meertens Instituut, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van Marle wilde vanmorgen geen commentaar geven.