Deel Télécom in oktober naar beurs

PARIJS, 9 SEPT. France Télécom wordt voor ruim een derde geprivatiseerd. De verkoopprijs van het aandeel is 6 oktober bekend, 20 oktober kan er voor het eerst in worden gehandeld op de beurzen van Parijs en New York.

De vierde telefoon-onderneming in de wereld wordt getaxeerd op 200 miljard francs (66 miljard gulden).

De bekendmaking van deze voor de linkse regering-Jospin in Frankrijk gewaagde beslissing volgt slechts enkele dagen nadat de president-directeur van Air France, Christian Blanc, zich genoodzaakt zag ontslag te nemen. Aanleiding: de weigering van de regering zich te binden aan een plan voor de nationale luchtvaartmaatschappij dat op den duur zou leiden tot afstoten van een meerderheid van de aandelen.

De nu aangekondigde gedeeltelijke privatisering van het telefoonbedrijf is met grote zorg voorbereid. Tijdens de verkiezingscampagnes van mei had links zich tegen iedere privatisering uitgesproken, maar direct na haar aantreden in juni heeft de regering-Jospin oud-minister Michel Delabarre opdracht gegeven een 'diepgaande sociale missie' binnen het bedrijf uit te voeren. Dat leidde vorige week tot het advies om beperkte 'openstelling van het kapitaal' na te streven. Daartoe is nu besloten.

Ondanks alle inspraak en het beschikbaar stellen voor het personeel van 3 à 4 procent van het kapitaal onder gunstige voorwaarden staan de vakbonden binnen France Télécom nog steeds vijandig tegenover deze openstelling. Zij zien deze, waarschijnlijk terecht, als het begin van een ontwikkeling naar verdere privatisering. Vandaag worden de 150.000 werknemers door de vakbeweging uitgenodigd 'ja' of 'nee' te stemmen. Dat is ook voor de bonden een riskante strategie want FT-president Michel Bon heeft veel personeelsleden langs de weg van overleg overtuigd van de noodzaak het kapitaal open te stellen.

Het huidige plan voorziet in het aanbieden van 20 procent FT op de beurs. Geschatte opbrengst: 40 miljard francs. Naast de personeelstranche wordt ongeveer 7,5 procent verkocht aan Deutsche Telekom. In het kader van de strategische alliantie die de Franse en de Duitse collega's hebben met het Amerikaanse bedrijf Sprint, zal Deutsche een ongeveer even groot belang nemen in France Télécom. Daarna wordt het kapitaal enigszins uitgebreid, waarna de Franse staat ongeveer 63 procent van de aandelen overhoudt.

Minister van Financiën Strauss-Kahn onderstreept dat de opbrengst niet zal worden gebruikt om de lopende begroting sluitender te maken. De staat heeft al 45 miljard francs nodig om andere staatsbedrijven een kapitaalinjectie te geven: Thomson Multimédia (11 miljard); verzekeraar GAN (11 miljard), Crédit Lyonnais (7 miljard), de spoorwegen SNCF (8 miljard) en wapenproducent Giat hoopt op bijna 4 miljard francs.

    • Marc Chavannes