Carrousel korpschefs draaide voor vier ton

AMSTERDAM, 9 SEPT. Het duurde even voordat de 'carrousel' van korpschefs na de IRT-enquête op gang kwam, maar de kosten van de afscheidsbijeenkomsten in de vier grote steden liegen er niet om. Het vertrek van de vier hoofdcommissarissen maakt de Nederlandse politie vier ton armer.

Het vertrek van R. Hessing als 'drugsdiplomaat' naar Parijs was het goedkoopst. De kosten van zijn afscheidsfeestje in Rotterdam, inclusief het drukken van de uitnodigingen en de beveiliging, bedroegen vorig jaar zomer 68.000 gulden. In Utrecht waren de kosten twee keer zo hoog. De bijeenkomst waar J. Wiarda afscheid nam en zijn opvolger P. Vogelzang werd geïntroduceerd, kostte de politie 135.000 gulden. Het spektakel in de schouwburg omvatte niet alleen een receptie, maar ook een paneldiscussie met krantenlezers.

Om afscheid te nemen van korpschef E. Nordholt had de Amsterdamse politie het Concertgebouw afgehuurd. Het Amsterdamse Zwanenkoor en het Raphael Kwartet traden op, evenals zanger Erik Breij van cabaretgroep Purper. Jos Brink praatte de middag aan elkaar. De kosten bedroegen 95.000 gulden: 65.000 gulden voor de huur, 35.000 gulden voor de artiesten. Eerder die dag was Nordholt in een koetsje door de stad gereden, huurde de politie een tram voor hem en 's avonds volgde een diner voor zo'n honderd intimi. Totale kosten: 128.000 gulden. Ter vergelijking: in 1995 oordeelde de gemeenteraad dat een afscheid van een collegelid niet meer dan 10.000 gulden mag kosten.

Chef communicatie A. Borst verzorgde de presentatie bij het officiële afscheid van de Haagse korpschef Brand, 'gewoon' op het hoofdbureau van politie. Volgens Borst kostte het afscheid 90.000 gulden, inclusief “een intern afscheid met een bescheiden barbecue èn de bescheiden ontvangst van de heer Wiarda”.

    • Monique Snoeijen