Borst schrapt vergoeding deelname heroïneproef

DEN HAAG, 9 SEPT. Minister Borst (Volksgezondheid) is bereid de vergoeding te schrappen voor de ernstig verslaafden die deelnemen aan het experiment waarbij ze een jaar lang onder medisch toezicht gratis heroïne krijgen. Met deze proef wil ze nagaan of het gratis verstrekken van heroïne leidt tot groter lichamelijk en geestelijk welzijn en beter sociaal functioneren.

Maar de verslaafden die als controlegroep deelnemen en die gedurende het experiment alleen methadon krijgen, moet wel een vergoeding (vijftig gulden per twee maanden) worden verstrekt. Ook moet deze groep na afloop een half jaar lang gratis heroïne kunnen krijgen. Dit is volgens de minister noodzakelijk om voldoende verslaafden voor de controlegroep te kunnen krijgen.

Borst verwacht dat haar toezegging voldoende is om de steun van de Tweede Kamer te verwerven voor het experiment waarbij 750 ernstig verslaafden betrokken zullen worden, zo blijkt uit de brief die zij gisteren naar de Kamer zond. Vorige week kwam ze, tijdens een debat in de Kamer, met name de VVD al toegemoet door in te stemmen met een kleinschalig onderzoek voorafgaand aan het experiment. Tijdens dat vooronderzoek, waarbij in één gemeente vijftig verslaafden heroïne krijgen en er twee groepen van elk vijftig alleen methadon, wordt nagegaan of het verstrekken van gratis heroïne leidt tot onbedoelde neveneffecten, met name op het gebied van de beheersbaarheid, veiligheid en openbare orde. Het vooronderzoek duurt drie maanden.

Voor een meerderheid in de Kamer heeft Borst de steun van de VVD nodig. CDA en de kleine christelijke partijen zijn pricipieel tegen het experiment, D66 en PvdA gaan er mee akkoord.