Armoedemonitor

De publicatie met betrekking tot de armoedemonitor in de krant van 4 september laat zien dat van de 996.000 huishoudens met een laag inkomen er 510.000 tot de alleenstaanden moeten worden gerekend (zowel ouder als jonger dan 65 jaar). Daarvan moet ongeveer 29 procent tot de sociale minima worden gerekend (zelfs 33 procent bij de ouderen).

Wil men echt iets doen aan de armoedebestrijding voor deze categorie dan zal een einde moeten worden gemaakt aan de fiscale strafklasse waarin ongehuwden en alleenstaanden op grond van vermeende grotere draagkracht zijn geplaatst. Een maatregel van origine stammend uit de bezettingstijd. Een forse verhoging van de belastingvrije som en slechting van hogere tarieven voor alleenstaanden - zelfs voor de thuiszorg moet een alleenstaande meer betalen - is dan ook een eerste vereiste. Een andere de armoede bevorderende oorzaak zijn de niet aflatende huurverhogingen die velen in moeilijkheden brengen of nog zullen brengen en sterk inflatie-bevorderend werken. De veel te forse huurverhogingen, in het bijzonder in de particuliere sector, zullen tot staan moeten worden gebracht, evenals de tot prijsopdrijving en geldschepping leidende windhandel in inmiddels veel te dure koopwoningen.

    • Mr. A.P. Mensert Spaanderman