Varkenssector deels akkoord met plan Van Aartsen

ROTTERDAM, 8 SEPT. De vakgroep varkenshouderij van de federatie van land- en tuinbouworganisaties (LTO Nederland) stemt voor het merendeel in met de maatregelen die minister Van Aartsen (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) vrijdag heeft afgekondigd. Die regels moeten er voor zorgen dat de epidemie van de klassieke varkenspest een halt wordt toegeroepen. Met de verleniging van het fokverbod hebben de boeren echter de grootste moeite.

Dit is afgelopen zaterdag in Bunnik duidelijk geworden, waar de varkenshouders zich over de nieuwe maatregelen van Van Aartsen bogen. LTO Nederland en andere organisaties zoals de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) en belangenbehartigers van de varkensboeren praten vandaag met Van Aartsen over het pakket. Eerder hadden LTO en PVE een drietal ontmoetingen met de bewindsman over een alternatief dat LTO Nederland heeft ontwikkeld voor het plan van de minister om de varkensstapel in te krimpen via een 'generieke korting' met vijfentwintig procent, die voor elke varkenshouder moet gelden. Het overleg daarover liep vorige week spaak toen bleek dat de minister vasthoudt aan het generieke karakter van de maatregel, terwijl de boeren daar nuances in aangebracht willen zien en bovendien een verdergaande reductie dan vijftien procent niet haalbaar achten.

Van Aartsen wil het fokverbod verlengen met vier maanden. Een LTO-woordvoerder noemde die maatregel zaterdag “niet noodzakelijk”, gezien het gehele pakket aan andere maatregelen. Vandaar de “grote maar” bij het overige begrip voor de plannen.

Onderdeel van die plannen is ook een vervoersverbod tussen het deel van Nederland benoorden de grote rivieren (de Waal) en het deel daaronder. Directe aanleiding daartoe is het geval van varkenspest in het Zeeuwsvlaamse Schoondijke, twee weken geleden. Onderzoek naar de oorzaak van dat geval heeft geleerd dat een transportbedrijf vrijwel alle regels aan zijn laars heeft gelapt. De bewindsman kondigde vorige week in de Tweede Kamer danook een verscherping van de maatregelen af die verspreiding van de pest door transporten moeten voorkomen. LTO Nederland heeft eerder laten weten een verbod op 'Noord-Zuidtransporten' toe te juichen.