Prinses Diana(3)

Een prima nuchter artikel van Herman Franke in NRC Handelsblad van 3 september over de massale gekte rond de dood van een zekere mevrouw Diana Spencer. Zo'n artikel verdient geen kritiek maar smaakt naar meer. Laat ik een bescheiden aanvulling geven over de liefdadigheid als machtsmiddel.

De bovenste klassen, met name lieden als Diana Spencer, doen aan liefdadigheid om hun slachtoffers het idee te geven dat de bovenste klassen edel en nobel zijn en dat de status quo in principe goed is. Zoals oorlog politiek met andere middelen is, zo is liefdadigheid à la Diana Spencer misdadigheid met andere middelen. Eerst steel je een miljoen bij elkaar, vervolgens trek je een schijnheilig gezicht, schenk je duizend piek weg en voilà, het goedgelovig plebs neemt je als bordkartonnen heilige op in zijn ranzige santenkraam. En aldus blijft de wereld wat die is: een orgie van machtswellust, onzin en schreeuwend onrecht.

    • Ronald Verhoef