Positie CNV-voorzitter Westerlaken onder druk

ROTTERDAM, 8 SEPT. De positie van Anton Westerlaken, voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond CNV, staat intern onder druk. Westerlaken zou de grootscheepse reorganisatie van het CNV niet goed in de hand hebben.

De voorzitter van de Algemeen Christelijke Politiebond (ACP), waar Westerlaken zelf vandaan komt, vindt dat Westerlaken moet opstappen.

“Er moet een ander type voorzitter komen dan hij. Minder een 'inhoudelijk' voorzitter, meer een manager, iemand die de interne veranderingsprocessen beter kan sturen”, zegt ACP-voorzitter Piet Kruizinga deze week in Nieuwe Revu. Ook de vice-voorzitter van het CNV, Cees van der Knaap, is van mening dat Westerlaken het moeilijk heeft met de reorganisatie van de 350.000 leden tellende vakververeniging. “Westerlaken - die qua denkbeelden een uitstekende voorzitter is - gedraagt zich de laatste tijd sikkeneurig en kriegelig. Het jongensachtige raakt eraf, er komt een soort sleet op hem”, aldus wordt Van der Knaap in Nieuwe Revu geciteerd.

Het CNV is al geruime tijd bezig met een reorganisatie. Evenals de grote zusterorganisatie FNV probeert de christelijke vakcentrale de voordelen van schaalgrootte te combineren met een sterke aanwezigheid op het niveau van de ondernemingen. Om dat te bereiken heeft het CNV enkele jaren geleden besloten de eigen structuur drastisch om te gooien. Die ontwikkeling is versneld door de plannen van vier grote FNV-bonden in de marktsector om met ingang van 1998 als één bond verder te gaan.

Westerlaken erkent zijn onvrede met het verloop van de reorganisatie. “Ik vind dat de organisatieveranderingen in het CNV te langzaam verlopen. (..) Helder is dat ik in het allerlaatste deeltje van mijn geduld ben”, zegt hij in Nieuwe Revu. Van opstappen is volgens Westerlaken, eerder dit jaar gepolst voor het CDA Kamerlidmaatschap echter geen sprake.