Onenigheid in top GVB Amsterdam

AMSTERDAM, 8 SEPT.Directeur sociale zaken C. Kernkamp van het Amsterdams Gemeente Vervoerbedrijf (GVB) is opgestapt, omdat zij het niet eens is met het te voeren saneringsbeleid. Dit heeft GVB-directeur A. Testa meegedeeld.

Testa heeft Kernkamp in mei dit jaar zelf aangenomen. De directeur sociale zaken was betrokken bij het opstellen van de saneringsplannen en was ook mede verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Maar nu is volgens Testa gebleken dat “onvoldoende eenheid van visie” bestaat over de uitvoering van het beleid. “Die eenheid is absoluut noodzakelijk om in deze turbulente tijden het veranderingsproces adequaat te kunnen sturen”, aldus Testa. Kernkamp deed eerder bij Fokker als hoofd personeel en organisatie ervaring op met reorganisaties.

Vorige week ging de gemeenteraad akkoord met het businessplan van het GVB. Wethouder G. ter Horst sprak al bij de presentatie van het business-plan haar vertrouwen uit in de aanpak van de nieuwe directie. Volgens haar woordvoerder ziet ze de huidige problemen in de top van het bedrijf “als een zaak van de directie”.

Secretaris van de ondernemingsraad van het GVB, W. te Winkel, noemt het vertrek van de directeur sociale zaken “zorgelijk”. “Een aantal reorganisatieprocessen wordt op zijn minst vertraagd, als ze al niet tot stilstand komen.”

Directeur Kernkamp was verantwoordelijk voor de praktische invulling van het veranderingsproces. Door haar vertrek komt volgens Te Winkel het opstellen van het winterrooster voor het personeel in de problemen. Bij dit rooster moet rekening worden gehouden met een nieuwe seniorenregeling die in het kader van de reorganisatie is opgesteld. Ook is volgens de OR nog onduidelijk hoe het GVB wil omgaan met de 36-urige werkweek. Men vraagt zich af of de minder te werken uren vrij opneembaar zijn of dat ze moeten worden ingeroosterd.