Omstreden psycholoog Eysenck dood

ROTTERDAM, 8 SEPT. De omstreden Britse psycholoog Hans Eysenck (81) is afgelopen donderdag in Londen overleden. Hij genoot grote faam als de onvermoeibare pleitbezorger van de gedragstherapie die ervan uitgaat dat neurotische stoornissen kunnen worden aan- en afgeleerd. Hij was een fel tegenstander van de psychoanalyse die volgens hem weinig wetenschappelijke waarde had.

De meeste bekendheid kreeg Eysenck door zijn standpunten in het nature-nurture debat. Volgens hem waren politieke en religieuze voorkeuren, misdadigheid, persoonlijkheid, intelligentie en antisociaal gedrag erfelijk bepaald. Hij toonde zich een groot voorstander van intelligentietesten in het onderwijs. Dat zwarten lagere IQ's hebben dan blanken, weet hij aan een tekort aan bepaalde vitaminen en mineralen.

Persoonlijkheid en de manier waarop mensen met stress omgaan achtte Eysenck belangrijke factoren voor het krijgen van kanker en hartkwalen, belangrijker dan roken en een hoog cholesterolgehalte. Dit stelde hij vast in een onderzoek dat hij samen met de Duits/Joegoslavische onderzoeker dr. Ronald Grossarth-Maticek in de jaren zeventig en tachtig verrichtte. Maar een heranalyse van de gegevens - uitgevoerd door de Amsterdamse hoogleraar medische psychologie prof.dr. H.M. Van der Ploeg - toonde aan dat Grossarth-Maticek zijn onderzoeksgegevens had gemanipuleerd.