'Heilige van de Goot' krijgt een staatsbegrafenis

NEW DELHI, 8 SEPT. De Indiase regering heeft het afgelopen weekeinde besloten Moeder Teresa, die vrijdag op 87-jarige leeftijd aan een hartaanval overleed, een staatsbegrafenis te verlenen. De teraardebestelling van de wereldberoemde non zal aanstaande zaterdag in Calcutta plaatshebben.

Gistermorgen werd het frèle lichaam van Moeder Teresa per ambulance vanuit het hoofdkwartier van de door haar opgerichte orde van de Zusters van Barmhartigheid overgebracht naar de Sint Thomaskerk, waar zij werd opgebaard in een glazen kist. Duizenden brachten haar vervolgens de laatste eer, nadat zij dikwijls uren in de stromende regen hadden moeten wachten voor ze de kerk binnen konden. Ook premier Inder Kumar Gujral hoorde tot de bezoekers van de Sint Thomaskerk.

Hoewel de dood van Moeder Teresa veel aandacht heeft gekregen in de Indiase media, is er geen sprake van een zelfde collectief rouwgevoel als bij het overlijden van de Britse prinses Diana. Waarnemers in Calcutta merkten op dat er ook bij de dood van de befaamde Bengaalse cineast Satyajit Ray beduidend meer mensen op de been waren dan het afgelopen weekeinde voor de Moeder, zoals zij hier meestal kortweg werd genoemd.

Niettemin kreeg de 'Heilige van de Goot', zoals haar geuzennaam luidde wegens haar onvermoeibare inzet voor leprozen en andere zieken en achtergestelde armen, van veel kanten lof toegezwaaid. “Haar geest zal nooit sterven”, aldus het dagblad The Statesman uit Calcutta. “Er is niemand die niet zal toegeven dat hij in tijden van crises en moeilijkheden troost zocht bij de moeder die hem ter wereld bracht. Moeder Teresa was zo'n moeder voor ons allemaal”.

The Times of India verklaarde dat er na haar dood een beetje minder hemel op aarde zou zijn. Een kleine jongen voor de kerk in Calcutta drukte zijn verdriet op zijn eigen manier uit met een bord met daarop de tekst: “Moeder Teresa, je bent fantastisch. We zullen je missen.”

Waar Moeder Teresa precies zal worden begraven, staat nog niet geheel vast. Voorlopig is het plan om dat op het terrein van haar eigen orde, beter bekend als 'Mother House', te doen. Maar, naar verluidt, hebben anderen voorgesteld een plaats te kiezen, waar er meer ruimte is. Dat laatste kan van belang zijn als Moeder Teresa, zoals verwacht, in de nabije toekomst door het Vaticaan heilig zou worden verklaard. In dat geval zouden veel pelgrims haar graf willen bezoeken.

Een verzoek van Albanië om Moeder Teresa daar te begraven, omdat ze van Albanese oorsprong is, is door zuster Nirmala, sinds dit voorjaar de leidster van de orde, resoluut afgewezen. Volgens haar beschouwde Moeder Teresa zich als een Indiase en hoort zij daarom in India te worden begraven. Moeder Teresa had ook de Indiase nationaliteit.

Niet bekend

Vóór de eigenlijke begrafenis zal er een dienst worden gehouden in een overdekt stadion in Calcutta. Zaterdag zal in India een dag van officiële rouw zijn.

    • Floris van Straaten