Drs. J.L. den Hartog

Drs. J.L. den Hartog is per 1 september benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Moret Ernst & Young. Den Hartog is sinds september 1993 lid van de raad van bestuur en was voorzitter van het bestuur van Moret Ernst & Young Belastingadviseurs, welke functie hij per 31 augustus jongstleden heeft neergelegd.