Drs. H.G.M. Blocks

Drs. H.G.M. Blocks is per 1 september in dienst getreden als directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken. Hij volgt mr. L.M. Overmars op die per 1 december zijn functie neerlegt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.