...democratie neemt toe...

Terwijl de aantrekkingskracht op carrièremakers afneemt, neemt het democratisch gehalte van D66 toe. Zoals bekend wordt de volgorde op de kandidatenlijst bij deze partij bepaald door de leden zelf. Er kunnen punten worden vergeven aan kandidaten en na een eerste schiftingsronde dienen ook bewindslieden en Kamerleden zich aan deze voorverkiezing te onderwerpen.

Een stemadviescommissie - deze keer onder leiding van oudgediende Maarten Engwirda, lid van de Europese Rekenkamer - geeft nog wel raad over de samenstelling van de 'ideale fractie', maar uiteindelijk beslissen de leden zelf. Zo kwam vier jaar geleden de door de partijtop hogelijk gewaardeerde sociaal-financieel specialist Bakker - hij was toen ook nog voorzitter van de programmacommissie - slechts op plaats 21. Misschien had hij de leden-kiezers onvoldoende serieus genomen: voor zijn 'persoonlijke toelichting' in het kandidatenboek had Bakker vijftig woorden gebruikt, terwijl menig aspirant-Kamerlid voor omschrijving van ideeën, ambities en hobby's het toegestane maximum van 300 woorden nog overschrijdt.

Bovenop deze democratische selectie van kandidaat-Kamerleden, is nu ook een democratischer selectie van programmapunten gekomen. D66 heeft het partijreglement zodanig gewijzigd dat de commissie die het verkiezingsprogramma ontwerpt, niet meer aan het hoofdbestuur rapporteert maar rechtstreeks aan de leden. Daarmee is een belangrijke 'zeef' weggehaald. De gevolgen werden vorige week duidelijk. Fractie en bewindslieden uitten grote bezwaren tegen het ontwerp-programma dat de commissie had rondgestuurd. “Ik heb al tien keer wijzigingsvoorstellen ingediend, ik word er doodmoe van”, verzuchtte een Kamerlid. “Maar het helpt niks.”

    • Hans Nijenhuis