Belegging instituten nadert de biljoen

AMSTERDAM, 8 SEPT. De totale beleggingen van de pensioenfondsen en de grootste verzekeraars zijn in het tweede kwartaal van 1997 verder gestegen tot 984 miljard gulden. Dat is vijf procent meer dan bij het begin van het kwartaal en 16 procent meer dan een jaar geleden. De sterke stijging hangt nauw samen met de koersstijgingen op de effectenbeurs. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen gemeld.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de institutionele beleggers zeer actief zijn geweest op de aandelenmarkt.

In het tweede kwartaal van 1997 is het aandelenbezit van de institutionele beleggers sterk in waarde gestegen. Bij de verzekeraars bedraagt de waardestijging, exclusief aan- en verkopen, 15 procent. Bij de pensioenfondsen is dit 12 procent. Dat is minder dan de stijging van 17 procent van de CBS-koersindex van aandelen in het tweede kwartaal. Van de pensioenfondsen en verzekeraars samen is nu bijna een derde van de portefeuille in aandelen belegd. Een jaar geleden was dat iets meer dan een kwart.

De pensioenfondsen en de grootste verzekeraars zijn in het tweede kwartaal van 1997 aanzienlijk actiever geweest op de aandelenmarkt dan in het eerste kwartaal. Bij de verzekeraars is het niveau van zowel de aan- als de verkopen verdubbeld, en bij de pensioenfondsen zijn zowel de aan- als de verkopen met ongeveer 40 procent gestegen. Per saldo werd er tweemaal zoveel aangekocht als in het eerste kwartaal.

Nieuwe gelden zijn volgens het CBS voor een groot deel in het buitenland belegd. Verzekeraars en pensioenfondsen hebben nu voor 254 miljard gulden aan buitenlandse beleggingen. Dit is ruim een kwart van hun totale beleggingen. Het aandelenbezit is zelfs voor 45 procent buitenlands. Een kleine zestig procent van de buitenlandse beleggingen betreft aandelen.

Al jarenlang worden langlopende leningen aan de overheid omgezet in staatsobligaties. Het totaal in overheidsschuld belegde bedrag is bij dit proces nauwelijks veranderd. Aan het einde van het tweede kwartaal is dit bedrag volgens het CBS 215 miljard gulden. Dit is gelijk aan ruwweg de helft van de totale overheidsschuld tegen marktwaarde.