Visie kabinet op belastingplan later

DEN HAAG, 6 SEPT. De visie van het kabinet-Kok op het belastingstelsel voor de volgende eeuw wordt niet op Prinsjesdag gepresenteerd, maar een paar weken later. Premier Kok maakte dit gisteren bekend na de ministerraad.

De plannen worden nu waarschijnlijk gepresenteerd voor de algemene en financiële beschouwingen eind van deze maand. Volgens Kok is een paar weken uitstel “niet zo erg”. De meest betrokken bewindslieden hebben “niet veel problemen” met het voorstel van VVD-minister Zalm en PvdA-staatssecretaris Vermeend (beiden Financiën), maar ze zijn niet tevreden over de “analytische kwaliteit”, aldus de premier.

De bewindslieden van Financiën willen de belastingdruk op arbeid fors verlagen om zo de vraag naar arbeid te stimuleren. Ter compensatie worden veel fiscale aftrekposten geschrapt en gaat het BTW-tarief omhoog. Verder worden de inkomsten uit vermogen anders belast en willen Zalm en Vermeend actviteiten die het milieu vervuilen, zwaarder belasten door middel van heffingen.

Volgens Kok willen de collega's van Zalm en Vermeend een betere onderbouwing van “de kracht en zwakte” van het huidige belastingstelsel. Kok: “Je hebt snel de neiging de sprong te maken naar een ander stelsel, maar daar gaat nog een hoofdstuk aan vooraf”.

Duidelijk moet worden aangegeven wat de effecten zijn van de voorgestelde wijzigingen voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid, de koopkracht, de concurrentiepositie van Nederland en het milieu.

Ook over het bedrag aan 'smeergeld' dat nodig is om mensen te compenseren die door de nieuwe voorstellen hun koopkracht zien afnemen, bestaat nog geen duidelijkheid.

De bewindslieden van Financiën hebben tot nu steeds het initiatief gehad in de discussie over het nieuwe belastingstelsel. Premier Kok heeft in kleine kring al laten weten dat hij het initiatief naar zich toe zal trekken. Het is de bedoeling dat de belastinghervorming in de volgende regeerperiode ingaat.

Volgens Kok zullen de voorstellen van Zalm en Vermeend “bouwstenen” vormen voor de besluitvorming hierover in de komende kabinetsformatie. Volgens Kok gaat om “een verkenning op hoofdlijnen” die een “grondige, gedegen analyse moet bevatten”.

Kok heeft eerder directbetrokkenen laten weten dat hij vond dat staatssecretaris Vermeend te hard van stapel is gelopen door al een gedetailleerd plan te presenteren.

Kok wil nog enige ruimte laten voor de formateur(s) van een nieuw kabinet en ook de uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen moet in het belastingplan kunnen doorwerken.