Vermindering van werkgelegenheid door varkenspest

Infographic: De varkenspest treft niet alleen de dieren, maar ook de werknemers in de vleessector. Bijna zesduizend mensen hebben minder werk als gevolg van de ziekte.

Bedrijven die door de varkenspest zijn getroffen kunnen een vergunning voor werktijdverkorting (WTV) aanvragen voor hun werknemers, om ontslagen te voorkomen. Werknemers krijgen volgens de WTV-regeling een werkloosheidsuitkering voor de uren die zij niet werken. Gemiddeld wordt de arbeidstijd met circa vijftig procent verkort.

De Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaalt welke bedrijven in aanmerking komen voor de regeling. Het gaat onder meer om veehouderijen, slachterijen, vleesverwerkende bedrijven, vervoerders en de mengvoederindustrie.

De Voedingsbond FNV heeft een addertje onder het gras ontdekt. Minister Van Aartsen van landbouw wil de varkenssector met 25 procent inkrimpen. De kans dat er dan toch ontslagen vallen is groot. Werknemers die nu een WW-uitkering krijgen volgens de WTV-regeling hebben straks bij ontslag minder recht op WW. Dit recht is namelijk tijdelijk en afhankelijk van de lengte van het dienstverband.

    • Claudia Kammer