Van Aartsen blijft bij plan varkensstapel

ROTTERDAM, 6 SEPT. Minister Van Aartsen van Landbouw legt de varkenssector verder aan banden. Gisteren is duidelijk geworden dat de bewindsman vasthoudt aan zijn plannen om de varkensstapel met een kwart te verminderen.

In een overleg met de ambtelijke top van het ministerie kregen de landbouworganisaties te horen dat Van Aartsen de regels zal aanscherpen om de varkenspest te beteugelen, vooral in het pestgebied in Noord-Brabant en Limburg.

Na overleg met de varkenssector wil de minister dit weekeinde een beslissing nemen over een uitbreiding van het fokverbod voor minstens vier maanden en opschorting van de opkoopregeling voor minimaal zes weken. Begin volgende week zal de minister de definitieve maatregelen bekendmaken.

Het ministerie wil Nederland opdelen in een gebied boven en een gebied onder de Waal. Varkenstransporteurs mogen die grens niet overschrijden.

Transporteurs en de Vereniging Brabantse Gemeenten zijn verontwaardigd over de plannen.(ANP)