Successierechten

NRC Handelsblad van 31 augustus bericht dat ten aanzien van geërfde voorwerpen van kunst de successierechten in natura kunnen worden voldaan. Het kabinet zou hebben besloten dat 120 procent van het verschuldigde successierecht kan worden kwijtgescholden bij overdracht aan de staat van het geërfde kunstwerk.

Nu is het kabinet stellig niet te beroerd voor zo'n wisseltruc, maar het gaat te ver dat het dan verwacht kunstwerken te zullen binnenhalen. Immers, zelfs bij de hoogste schijf van deze belasting, 68 procent, blijft het voordeligerhet kunstwerk te verkopen en successierecht te betalen, dan overdracht en kwijtschelding van 120 procent van 68 procent.

    • P.H. Ras den Haag