Straffen Leidse politie om balpenzaak

LEIDERDORP, 6 SEPT. Korpsbeheerder Goekoop van de politie Hollands Midden heeft P. Heskes, hoofd korpsrecherche van de politieregio, ontheven uit zijn functie. Hij krijgt een andere werkplek in het korps.

De man vernietigde volgens de korpsbeheerder en burgemeester van Leiden ten onrechte dossiers over de zogenoemde balpenzaak.

Daarbij werd een 27-jarige student ervan verdacht in mei 1991 zijn 53-jarige moeder te hebben vermoord door haar met een kruisboog een balpen in het oog te schieten.

Ook de betrokken chef informatie-inwinning van Hollands Midden is disciplinair gestraft. Hij krijgt een andere functie binnen de korpsrecherche. Beiden accepteren volgens een woordvoerder van de politie de opgelegde strafmaatregelen.

Uit een onderzoek van de rijksrecherche bleek dat de twee, samen met officier van justitie C. van der Voort, dossiers over een informant in de balpenzaak te hebben vernietigd. Het drietal ging bewust in tegen de beslissing van het gerechtshof in Den Haag. Dat had bepaald dat korpsbeheerder Goekoop de rechtbank in Den Haag inzicht moest geven in de omstreden stukken.

Van der Voort werd eerder dit jaar door minister Sorgdrager (Justitie) op non-actief gesteld, mede wegens de zaak van de balpenmoord. Hij is pas benoemd tot officier van justitie in Breda.

In september 1995 werd de balpenzaak heropend. Uiteindelijk sprak het hof in Den Haag de student vrij wegens gebrek aan bewijs.

Eind 1994 zijn de kinderen van de overledene een civiele procedure gestart om inzage in de stukken van het onderzoek te krijgen. Goekoop weigerde dit aanvankelijk.

Wel respecteerde hij uiteindelijk de beslissing van het hof om de Haagse rechtbank inzage te geven. (ANP)