Scenario's kleinere klassen opgesteld

DEN HAAG, 6 SEPT. Voor het verkleinen van de groepen in het basisonderwijs heeft staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) vijf scenario's uitgewerkt. In de verschillende scenario's worden de kosten geschetst van kleinere groepen in de eerste vier jaren van het basisonderwijs.

De duurste variant, met 1 leerkracht op 20 leerlingen, kost 1.023 miljoen gulden. Op dit moment krijgen scholen geld voor 1 leraar op 24,5 leerlingen.

Dat zijn enkele hoofdpunten uit de nota 'Groepsgrootte en kwaliteit' van staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De staatssecretaris heeft het plan naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het doel van de kleinere klassen is te komen tot onderwijs op maat, het omgaan met verschillen tussen leerlingen.

In april van dit jaar besloot het kabinet 270 miljoen uit te trekken voor de eerste stap (1996/1997) voor klassenverkleining en kwaliteitsverbetering in de onderbouw van de basisschool. Het geld voor onderwijsassistenten (100 miljoen) is daaraan toegevoegd. Wegens de omvang van de benodigde investeringen zal een volgend kabinet moeten besluiten over vervolgstappen. De scenario's van Netelenbos bevatten dan ook geen concrete voorstellen over de omvang daarvan.

In de nota gaat de staatssecretaris onder meer in op de behoefte aan extra personeel en huisvesting. Verder worden voorstellen gedaan om de formatieregeling aanzienlijk te vereenvoudigen en zijn raakvlakken beschreven met andere ontwikkelingen in het primair onderwijs, zoals de informatie- en communicatietechnologie. In de bedragen zijn de kosten voor de basisformatie, formatie voor management, het schoolprofielbudget, nascholing, leermiddelen, huisvesting en materiële instandhouding verwerkt.

De onderwijsbonden van het CNV willen zich sterk maken voor het beste, maar ook het duurste scenario van ruim één miljard gulden, nu het kabinet met verscheidene scenario's komt. Daardoor is het te verwachten dat de groepsgrootte een belangrijke rol zal spelen in de verkiezingsstrijd, aldus de onderwijsbonden van het CNV.