Prinses Diana (5)

Indien mevrouw Van Ditzhuyzen in haar artikel op de achterpagina (NRC Handelsblad, 3 september) de eerste tien regels had weggelaten, was er sprake geweest van een historisch perspectief.

Maar door dit niet te doen ontmaskert zij zich als een vilein type. Zij stelt namelijk dat de dood van prinses Diana waarschijnlijk voor iedereen het beste is. Hoe afschuwelijk het ook moge klinken, maar in deze constatering zit eigenlijk ook een wens besloten.

'Probleem opgelost' durft Van Ditzhuyzen het ook nog te noemen. Het is om onpasselijk van te worden.

Of men Diana nu wel of niet adoreerde, hoe men ook moge denken over de komende mythologisering die mogelijk buitenproportionele vormen aanneemt, het betreft hier de tragische dood van een jonge vrouw en moeder.

    • J.S.H. Gieskes