Moeder Teresa in Calcutta overleden

NEW DELHI, 6 SEPT. In de Indiase stad Calcutta is gisteravond op 87-jarige leeftijd Moeder Teresa aan een hartaanval overleden. De winnares van de Nobelprijs voor de Vrede van 1979 had al enkele jaren hartklachten.

Vanmorgen had ze een gebed willen houden voor de vorige weekeinde in Parijs overleden prinses Diana, die vandaag in Londen wordt begraven. Nadat Moeder Teresa eerst pijn in haar rug had gekregen, breidde die zich vervolgens naar de borststreek uit. Kort daarop kreeg ze een hartaanval en een kwartier later, rond half tien lokale tijd, blies ze de laatste adem uit. Onmiddellijk na het nieuws van haar dood verzamelden zich honderden mensen voor de woning van de Heilige van de Goot, zoals Moeder Teresa dikwijls werd genoemd wegens haar onvermoeibare inzet voor de armen en zieken van Calcutta en elders in de wereld. Verscheidene nonnen van de door haar opgerichte orde van de Zusters van Barmhartigheid waren buiten zichzelf van verdriet en sloegen zich huilend op de borst. Wegens haar verslechterende gezondheidstoestand had Moeder Teresa de leiding over de orde in maart van dit jaar overgedragen aan Zuster Nirmala.

Dit belette haar niet om dit voorjaar nog op een negen weken durende buitenlandse reis te gaan naar de Verenigde Staten en Europa.

Behalve talloze blijken van bewondering oogstte Moeder Teresa tijdens haar lange leven ook veel kritiek, in het bijzonder wegens haar onvoorwaardelijke verzet tegen iedere vorm van abortus. Ze gold ook als een trouwe bondgenote van de conservatieve lijn binnen de katholieke kerk, zoals die werd beleden door de huidige Paus Johannes Paulus II. Ook haar contacten met enkele despotische heersers en hun familie werden haar niet in dank afgenomen.

Overal in India is geschokt gereageerd op de dood van de 'Moeder', zoals zij hier meestal kortweg werd genoemd. Moeder Teresa, van oorsprong Albanese, had ook de Indiase nationaliteit aangenomen. Premier Inder Kumar Gujral van India noemde haar gisteravond in een reactie een apostel van vrede en liefde. Paus Johannes Paulus II zei “een goede vriendin” te betreuren en de Amerikaanse president Clinton roemde haar als “een ongelooflijk persoon”. President Chirac van Frankrijk zei dat er nu “minder liefde in de wereld is”.

    • Floris van Straaten