Kies exact?

Hoe merkwaardig is het E.J. Bomhoff de bizarre oproep te zien doen: 'Laat je kind studeren' (NRC Handelsblad, 30 augustus). Het lijkt wel alsof het aantal studenten drastisch aan het instorten is. Alhoewel Bomhoff thans de alfastudie rechten reeds aanbeveelt voor de exacte studierichtingen, kan hij het niet nalaten door te zaniken over het belang van 'exact'.

“Maar hoe dan met vakken als sociologie of geschiedenis? De arbeidsmarkt spreekt een hard oordeel uit. De werkloosheid is vier tot vijf maal hoger dan voor bedrijfskunde of de meeste technische richtingen.” Aldus beweert E.J. Bomhoff. Hij kan dus niet ontkennen dat er technische richtingen zijn waar de vergelijking minder gunstig uitvalt.

De tegenwoordige hausse in de informatietechnologie doet niets af aan de opleiding van 'beroepswerklozen' bij de studies natuurkunde en scheikunde, hoe mooi het allemaal ook uitkomt bij de manipulatie van de statistieken over de arbeidsmarktkansen. Het blad De Ingenieur van 27 augustus meldt over de nieuwe driejarige 'exacte' opleiding aan de Universiteit Utrecht: “Van alle technici is 40 procent niet werkzaam in een technisch beroep”. De kop boven dat artikel luidt dan ook 'Nooit meer kies exact'!

Voor mij als langdurig werkloos technisch ingenieur zijn de uitspraken zoals die van Bomhoff een doorn in het oog. Ik weet nog goed hoe eind juni de gezamenlijke technische universiteiten in een advertentie durfden te beweren dat er een tekort was op onder andere twee vakgebieden, werktuigbouwkunde en ... chemische technologie, het vak waarin ikzelf tien jaar geleden ben afgestudeerd. Dat doet pijn!

Had ik indertijd maar voor een softe studie gekozen, in plaats van de maar liefst drie (!) exacte opleidingen die ik achter elkaar heb gevolgd. Dan had ik, als ik Bomhoff goed begrijp, tijdens die softe studie tijd gehad om iets anders ernaast te doen en had ik nog een bedrijfskundige opleiding erachteraan kunnen nemen. Daarentegen vergt een technische opleiding niet alleen meer dan een volledige weektaak, maar soupeert zij ook nog eens vrijwel alle studiefinacieringsjaren op, zodat voor een eventueel noodzakelijke bijsturing op de arbeidsmarkt nauwelijks mogelijkheden bestaan.

    • A.J.H.F.M. Keultjens